• Fenlab, deney, uygulama ve gözlemle öğrenmek demektir. Denemekten korkma, düşünmenin ve yapmanın zevkini fark et!
 • Onlar zaten yüksek yaratıcılıklarıyla birer küçük araştırmacı. Sadece önlerinin açılmasını bekliyorlar !
 • Başarıya giden yol, düşünmekten, araştırmaktan, sorgulamaktan ve uygulamaktan geçer. Bunların hepsini sevebilirsin !
 • Aktif katılım olmadan gerçek bir öğrenme düşünülemez. Bilim, teknoloji, matematik ve sanat hayatın parçasıdır !
 • Bilmediğini öğrenmek kadar, bildiğini kullanmak da özgüven yaratır. Neyi bildiğini ve neyi bilmediğini bilebilirsin !
 • Gerçek organları incelemek vücudumuzun bilmecesini çözmemize yardımcı olur.
 • Hata yapmamış bir insan hiç denememiş demektir (Albert Einstein). Bilimi tüketen değil onu üreten olmalısın !
 • Matematik ve geometrinin sevecenliğinin farkında olmak hiç de zor değil. Sahi, Matematik nasıl heryerde olabiliyor ?
 • Güçlü bir araştırmacı ruhunu ve düşünen insanı çekirdekten yetiştirmek mümkündür !
 • Şaşırtıcı görüntüler elde edebileceğin tepkimelerle yansıma kurallarını öğrenmek çok kolay. Öğrenmek içinse denemek şart !
 • Gerçek malzemelerle gözlem bilimsel çalışmanın en temel öğesidir. Düşünce ve beş duyu beraber bilgi üretiyor !
 • İşte hayret ve mutluluğun birliktelik fotoğrafı
 • Bir siyah karton kutu, bir mercek ve ışığa duyarlı kağıt: kendi fotoğraf makineni yap, kendi fotoğrafını çek!
 • Gerçek hayatla düzlem geometri arasında bağlantı kurabilirsin. Zor bilgiye erişmek için daha kolay bilgiden geçmelisin !
 • Yaprak damarlarını incelerken kendini bir anda sanatsal bir çalışmanın içerisinde bulabilirsin.
 • Bardağa koyulan bir sıvı nasıl farklı renklerde ışık saçabilir? Bilmiyorsan düşünmekten korkma, hatta ondan zevk al !
 • Bilimsel düşüncenin yolu bağlantı kurmaktır. Alevlere ses dalgalarıyla şekil veren ne? Onu nerede kullanabilirsin ?

2016 ilkbahar dönemi başvuruları devam ediyor !!! tıklayınız

Facebook sayfasını incelemek için tıklayınız.

ITAP FenLab Bilimde bir Üniversite-Sivil Toplum işbirliğidir.

ITAP FenLab ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin fen/teknoloji ve matematik eğitimlerini deney, gözlem, uygulama ve atölye çalışmaları ile güçlendiren bir laboratuvar müfredatıdır. FenLab okulun ötesine geçerek müfredat dışı mühendislik ve atölye çalışmaları ile 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefler. Çocuklarımızda zengin bir bilim-teknoloji-mühendislik-matematik laboratuvar deneyimi oluşturarak onların akılcı düşünme yöntemleri geliştirmelerine destek olur.

FenLab bir akademik ekip tarafından üniversite araştırma ve eğitim modeliyle yürütülmekte olup, bir sivil toplum kurumu statüsündedir ve kar amacı gütmez. Kendini müfredat ve içerik araştırmalarıyla sürekli olarak yeniler ve bu konularda tüm imkanlar kullanılır. FenLab bu nedenle kendi maddi desteğini toplumdan alarak çıktısını hedef kitleye (toplum, üniversite öncesi, üniversite ve sonrası) veren bir ekosistem oluşturmuştur. Amaç bilim-teknoloji-mühendislik-matematik-sanat ağırlıklı, araştırma odaklı, çocukların hayalindeki sıradışı bir eğitim modelini inşa etmek için etkin fikirler oluşturmak, ARGE yolu ile bu fikirleri geliştirmek, ve bunları eyleme dökerek elde edilen verimli sonuçları toplumun geleceği olan çocuklarımızın yararına ve devletin dikkatine sunmaktır. FenLab modeli, bu kapsamda üniversite-toplum-okul üçlüsünü birbirlerine yakınlaştırarak eğitimde etkin çözümleri beraber üretebilmelerini sağlamaktadır. Çalışmalarımızın kısa ve uzun vadeli hedefleri toplumda somut çıktılara dönüşmektedir.   

Çocukları için başvuruda bulunmak isteyen velilerimiz Başvuru bölümündeki formu doldurabilirler. Daha fazla bilgi bu sayfalarda bulunmaktadır. FenLab programına kayıtlar dönemlik olarak yapılmaktadır.

FenLab'ın temel eğitim alanları hakkında genel bilgiye aşağıdaki görsellere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ITAP FenLab'ın amacı, hedefleri ve genel içeriği nelerdir?

İlkokul 2. sınıftan ortaokul son sınıfa kadar çocukların okullarında bulamadıkları ve tahminen bulamayacakları zenginlikte yaratıcı bilimsel çeşitlilik FenLab'da bulunmaktadır. FenLab'de bir öğrenci haftada 4 ders saatine eşit uzunlukta laboratuvar ortamında deneyerek, yanılarak, sorarak, araştırarak ve tartışarak bilimin içinde yaşar, sevmiyorsa sevmeye başlar, seviyorsa daha çok motive olur. 

Öğrenciler okullarında çoğunlukla tahtada anlatılan bilimsel konularda yüzlerce deney, uygulama, gözlem ve proje çalışmalarını FenLab Uygulama Merkezinde gerçekleştirirler. FenLab'de matematik/geometri eğitimlerine destek olmak ve sanatla bağlantısını sağlamak amacıyla yaratıcı origami/krigami çalışmaları ve fen/mühendislik konularında ahşap atölyesi çalışmaları da eklenmiştir. Velilerimizin gözlemlerine göre, düzenli katılındığı taktirde FenLab çocukların öğrenme heveslerinde, bilimsel düşünce ve girişimcilik ruhlarında ciddi iyileştirmeler sağlamaktadır. FenLab çocukların hayalindeki araştırma ve öğrenme laboratuvarıdır.

Bilimde, mühendislikte ve teknolojide büyük keşiflere ve yeni ürünlere imza atmış insanlar çocukluklarında  evde/okulda bilimsel deney, gözlem ve uygulamalarla öğrendiklerini bu şekilde çocukluktan itibaren bilimin içinde yaşadıklarını dile getirmektedirler. Bu nedenle birçok ülkede resmi kuruluşlar tarafından desteklenen benzer programlar vardır. Örneğin ABD'de devletin stratejik kararlarıyla desteklenen Science-Technology-Engineering-Mathematics (STEM) ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen Scientix programları buna örnek gösterilebilir. FenLab ülkemizin kendi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, herhangi varolan bir programdan değil öz kaynaklarımızdan üretilmiş, benzer olduğu kadar farklı yanlarınında olduğu güçlendirici öğeler eklenmiştir. Özellikle batı ülkelerindeki diğer uluslararası programlarla karşılaştırıldığında, FenLab'ın temel bilim, mühendislik ve matematik içeriği açısından çok daha temele inen ve yaratıcı uygulamalar içerdiği görülmektedir. 2014 yılından itibaren, FenLab içeriğine çocukların aktif katılımında ahşap bilimsel basit makine ve oyuncak atölyesi eklenmiştir. Buna ek olarak, matematik ve geometri konularında ek destek olmak ve sanatsal yaratıcılığın önünü açmak amacıyla Japon kağıt sanatlarından esinlenerek origami/krigami müfredatı eklenmiştir.

Toplumların geleceği için soruya doğru cevap veren birey yetiştirmek yeterli değildir. Bireyin doğru soru sorabilmesi ve onu cevaplamak istemesi en temel husustur. Algoritmik düşünme ve sınıflandırma ise akılcı ve bilimsel düşünce ve soru üretmenin temelidir.  Algoritmik düşünmeyi tetiklemek amacı ile ITAP FenLab öğrencilerin basit algoritmalar geliştirerek ve ahşap tezgahlarda kendi yaptıkları basit makinelere robot ve mekatronik arayüzleri ekleyerek onlara kumanda etmeyi öğrenmelerine imkan veren yeni bir müfredatı geliştirmektedir.   

ITAP FenLab neden ilkokul ve ortaokuldan başlıyor?

Çocukların en girişimci oldukları, en çok merak ettikleri, en çok içlerinden gelerek yarattıkları ve en çok soru sordukları çağ okul öncesi ve ilk okul çağlarıdır.  Çocuklar ortaokula doğru, oyunla öğrenmekten yavaşça sıyrılıp, ya kendisine verilen ödev/sınav sorularını çözen bir makinaya dönüşürler ya da, fırsat verilirse  herşeyi düşünmeyi, konsantrasyonu, kendilerini disipline sokmayı ve kendi elleriyle deneyerek-yanılarak doğruyu araştırarak bulmayı öğrenmeye başlarlar.  Hayatta bir iş bitirmek için ya kendilerine birileri tarafından bir görevin verilmesini beklerler ya da, doğru yönlendirildikleri taktirde,  gerçek hayatta olduğu gibi, işi de kendileri tanımlayıp yerine getirirler. Kısacası FenLab'e katılan çocuklar bilim okyanusunda yüzen yunus balıkları gibi mutlu olurlar. 

Ülkemizin bilim ve strateji belgelerinde tanımlanan girişimcilik ve yaratıcılık bu bireysel özellikler üzerinden ve bu yaşlarda başlamalıdır. Çocukların kişilikleri hem zihinsel hem de fiziksel anlamda bu çağlarda gelişmeye başlar. Aileleri ve öğretmenleri bu yaşlarda çocukların yeteneklerinin ve isteklerinin farkederler. Sorumlu aileler bu yaşlarda çocuklarını yönlendirme eğilimine girerler. Doğru yönlendirildikleri taktirde, bugünün ortaokul öğrencileri 10 yıl gibi kısa bir zaman içinde ülkenin yeni girişimci, yenilikçi ve yaratıcı gücünü oluşturacaklardır. 

ITAP FenLab'e katılan öğrenciler araştırarak öğrenmeyi benimserler.

FenLab öğrencilerin bilimsel ve akılcı düşünme yöntemlerini geliştirir, özellikle bilime ilgi duyan, bilimsel çalışma yöntemleri konusunda meyilli olan öğrencilerin açlığını giderir, onların küçük yaşlarda bilimsel araştırma, bilimsel zorluklara karşı pes etmeme, merakının peşinden gitme gibi kişisel özelliklerini geliştirir.

Bunların yanında, gözlem, ölçme, ölçme sonucunu bilimsel olarak değerlendirme, bir bilimsel deneyde bulunan değişkenleri tanımlama, algoritmik düşünme, bilimsel yasaları deney ve ölçüm yöntemleri ile çıkartma, bilimsel hipotez kurma, kurulan hipotezi test etme, ortak ve etkileşimli çalışma gibi bilimsel özelliklerini de geliştirecek ve erken yaşlarda aşılayar. FenLab öğrencilerin okul içi başarılarında kesin sonuç elde edilmesine ve bilginin unutulmayacak seviyede derinleştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Önemli bir konu, FenLab'in çocuğun kişiliğinde oluşturduğu olumlu değişikliklerdir. Birincisi, çocuklar FenLab'de eğitmenlerin gözünde birer küçük araştırmacıdırlar. Kendileri de böyle hissederler. Çocuklar bilimi eğlencesinden ötürü değil, beynini kullanarak doğru sonuca ulaşan bir bireyin olgunluğunda severler. Bilim ve matematiğin büyüsüne birlikte sürüklenirler. Dolayısı ile bilimi, tüketime yönelik eğlencelerle değil, anladıkça ve ürettikçe ve kişiliklerini geliştirdikçe sevmeye başlarlar.

İkinci olarak, denemeden kalıcı başarıya ulaşılamayacağının deneyimini yaşarlar. Üçüncüsü, bilimsel tartışmayı, bildiğini savunmayı, bilmediğini öğrenmek istemeyi ve rakipleriyle dost olmayı öğrenirler. Aslında bunlar hepimizi insan yapan etkenlerdir. Kısacası FenLab çocuklara "adam olma" becerilerini de kazandırarak hayata karşı bireysel olgunlaşmalarına yardımcı olur.

Fenlab'e katılan çocuklar, bilginin yüksek değerinin ve onun bir maden gibi kazılarak zorlukla çıkartılabildiğinin farkına varırlar. Dayatmayla veya not kaygısıyla değil, severek, kendi isteğiyle zaman  harcayarak öğrenmeye başlarlar ve öğrenmenin ödev ve sınav'ın çok ötesinde devam ettiğinin farkına varırlar. 

TEOG Sınavına FenLab'de nasıl hazırlanılıyor?

FenLab'de bilimsel laboratuvar deneyleri, uygulamalar ve gözlemlerin bir kısmı TEOG sınavında çıkan sorular üzerine odaklanmaktadır. Fen/Teknoloji konularında çıkan geçmiş sorular ve eğitmenlerin kaynak kullanarak TEOG seviyesinde hazırladıkları yeni sorulara deney, gözlem ve uygulamalarla cevap aranmaktadır. Kısaca ifade edilirse, Fen/Teknoloji ve Matematik alanlarında her bir TEOG sorusu, FenLab'de bir deneye, gözleme yada uygulamaya karşılık gelmektedir.

Bu şekilde FenLab, gerçek bilme ve bilgi yaratma becerilerini ölçme konusunda son derece yanıltıcı sonuçları olabilen çoktan seçmeli sınav uygulamalarının birey üzerindeki etkilerini düzelten ve eksiklerini tamamlayan yeni yöntemler getirmekte ve öğrencinin doğru cevabı bilimsel mantık ve bilimsel kurallar ışığında tek hamlede bulması sağlanmaktadır.

FenLab'de deney, uygulama, gözlem, proje ve atölye çalışmaları nasıldır?

Deneyler, uygulamalar, sunumlar, gözlemler, projeler ve etüt çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ayrıntılı bir şekilde incelenerek tasarlanmıştır. FenLab, MEB müfredatına ek olarak çok sayıda müfredat ötesi deney-uygulama ve gözlem ve atölye çalışmalarıyla pekiştirilmiştir.

FenLab'ın müfredatı güçlendiren bir yapısı vardır. Her hafta içinde işlenen konu başlıkları ve kazanımlara karşı gelen kapsamlı deney, uygulama, sunum ve gözlemlere dayalı olup, deney föyleri, uygulama yöntemleri, sunum içerikleri ve gözlem programları bulunmaktadır. Yapılan ARGE çalışmalarıyla, bu programlar sürekli geliştirilmektedir. Böylelikle, öğrencilerin okul içi başarılarının ezberlemeden kalıcı olması için gereken önlemler alınmıştır. ITAP FenLab'de deney, gözlem ve sunumlar için birçok teçhizat (mikroskop, teleskop, sensörler, elektrik devre ölçüm cihazları gibi) ve öğrencilerin aktif olarak yapacağı deneyler için birçok sarf malzemesi kullanılmaktadır. Öğrenciler bu malzemeleri bizzat kendisi kullanmaktadırlar. 

ITAP FenLab projesinde kimler eğitmen ve bilimsel danışman olmaktadır? 

Başarılı üniversite lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri FenLab eğitmeni olabilmektedirler. Deneyimlerimiz, üniversite öğrencilerinin çocuklar üzerinde örnek model oluşturarak çocuklarla bilimi çok etkin bir şekilde buluşturabildiğini göstermektedir.

ITAP FenLab eğitmeni olarak görev alan üniversite yüksek lisans ve doktora öğrencileri ITAP bursu alırlar. Böylelikle hem topluma karşı olan sorumluluklarını gelecek nesillerin doğru şekillerde yetiştirilmesine yardımcı olarak yerine getirirler, hemde kendi eğitimleri için gerekli olan desteği elde ederler.

FenLab'ın bilimsel danışma ve koordinasyon kurulu, alanlarında uzman olan üniversite öğretim üyelerinden oluşmaktadır. 

Eğitmen ve danışmanlar hakkında daha fazla ayrıntı için yukarıdaki Ekibimiz sekmesine gidebilirsiniz.

Başarı takibi ve değerlendirilmesi nasıldır?

Öğrencilerin ITAP FenLab programındaki ve okul içi başarıları ölçme ve değerlendirme kriterleri kullanılarak sürekli takip altında tutulmaktadır. Yapılan direk görüşmelerde veliler çocukları hakkında bilgiyi direk olarak deney ve uygulamalarda bulunan eğitimciler tarafından bilgilendirilmektedir.

Haftalık Program nasıldır?

Ankara ve İstanbul'da eğitimler şu anda sadece Cumartesi günleri yapılmaktadır ve saate bağlı olarak farklı çalışma takvimleri uygulanabilecektir. 2016 İlkbahar dönemi çalışma takvimi aşağıdaki gibidir:  

3. ve 4. sınıflar için: 09:30-12:30  veya 14:00-17:00


5. ve 6. sınıflar için: 09:30-12:30  veya 14:00-17:00

 

2. sınıflar için Bilime Hazırlık eğitimleri (Cumartesi): 14:00 - 17:00  

 

7. sınıflar (Cumartesi): 14:00 - 17:00 

(yeterli katılım olduğu taktirde ilkokul 2. sınıflar için FenLab Bilime hazırlık eğitimleri ve 7.-8. sınıflar için ileri FenLab eğitimleri açılacaktır. Bu eğitimlerin açılabilmesi için en az 10 kişilik bir sınıf oluşması gereklidir.)

 Başvuru, Ücretlendirme ve Kesin Kayıt:

ITAP FenLab programının yaklaşık 60 uygulama saatine karşılık gelen eğitimden oluşan bir dönemlik kayıt ücreti Ankara için 1200 TL, İstanbul için 1600 TL'dir. FenLab malzemeye ve araştırmaya dayalı maliyetli bir program olduğu için farklı şehirlerde farklı ücret uygulaması gerekebilmektedir. Belirlenen ücrete dahil olarak, eğitmenlerin bursları, organizasyon giderleri, deneylerde kullanılan sarf ve deney laboratuvar ile atölye malzemesi giderleri ve öğrencilerin öğün aralarında beslenme giderleri bulunmaktadır. Velilere peşin, aylık veya iki taksitle düzenli ödeme imkanı sunulmaktadır. Uygulama saati başına ortalama ücret hesaplandığında Ankara için 20 TL ve İstanbul için 27 TL olmaktadır.


FenLab'e kayıt peşin yada ilk taksit ödemesi yapıldığı anda kesinleşmektedir. Yapılan ödemenin dekontu Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine ".......... için ödeme dekontu" yazılarak gönderilirse daha hızlı bir geri dönüş yapılabilmektedir.

FenLab müfredatı okula paralel olarak yürütüldüğünden dolayı en yüksek verim, okula gidildiği gibi FenLab'e de her sene sürekli katılarak elde edilebilir.  Bu uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla, FenLab'da bir yılını dolduran öğrencilere, 2. yıla devam ettiklerinde %10, 3. yılda %15, 4. yılda ise %20 indirim uygulanacaktır.
FenLab'a -10 ve üstü sayıda- öğrencilerin toplu kayıt olması durumunda gruptaki her öğrenci için %10 indirim uygulanacaktır.
 

Bize destek olun, bütün çocuklarımız FenLab'den yararlansın !

FenLab kendini akademik araştırmayla sürekli yenileyerek, tüm şehirlere yayılmak, tüm çocuklara ve tüm öğretmenlere erişmek isteyen, ülkemizin kaynaklarından doğmuş ve öncelikle kendi ihtiyaçlarımızın çözümüne odaklanmış bir programdır. FenLab'den direk yararlananlar ilk, orta ve lise öğrencileri ile öğretmenleri olmasına rağmen, yaygın etkisi veliler, üniversite öğrencileri, toplum, kısacası ülkemizin geleceğini belirleyecek olan tüm insan kaynaklarıdır. FenLab'ın maliyeti şu an için yüksek olmasına rağmen, daha da artan katılım ve destekle maliyeti düşecektir. Bu önü son derece açık programın daha da güçlenerek misyonuna devam edebilmesi, kendini sürdürebilmesi için gerekli kaynaklara sahip olmasıyla mümkündür. Maddi durumları ne olursa olsun tüm çocuklarımızın bilinen bilimi tanımak, onu öğrenmek ve bilinmeyeni araştırmak ve bulmak haklarıdır. Bu ayrıca ITAP FenLab olarak ana hedeflerimizden biridir. Desteğinize ihtiyacı olan ve destekleyebileceğiniz kadar çocuğun bu programdan yararlanmasını sağlayarak bize yardımcı olabilirsiniz. Daha fazla bilgi için tıklayınız.